• Побарајте понуда

  • Ве молиме пополнете ги вашите податоци

  • Повлечи и пушти (или) Изберете датотека

    Прикачете го вашиот 3D цртеж (по можност STEP и IGS формат). Имате повеќе датотеки? Ставете ги сите датотеки во папка и компресирајте ја папката во ZIP или RAR -датотека. (Тип на датотека: zip | jpg | pdf | dxf | dwg | чекор | stp | igs | x_t | prt)