• Պահանջել մեջբերում

  • Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները

  • Քաշել և թողնել (կամ) Ընտրել ֆայլը

    Խնդրում ենք կցել ձեր 3D նկարը (ցանկալի է STEP և IGS ձևաչափ): Ունեցե՞լ եք բազմաթիվ ֆայլեր: Տեղադրեք ձեր բոլոր ֆայլերը թղթապանակում և սեղմեք թղթապանակը ZIP կամ RAR ֆայլերի մեջ: (Ֆայլի տեսակը ՝ zip | jpg | pdf | dxf | dwg | քայլ | stp | igs | x_t | prt)