• Të kërkojë një kuotë

  • Ju lutemi Plotësoni Detajet tuaja

  • Zvarrit & lësho (ose) Zgjidhni Skedarin

    Ju lutemi bashkëngjitni vizatimin tuaj 3D (mundësisht format STEP dhe IGS). Keni skedarë të shumtë? Vendosni të gjithë skedarët tuaj në një dosje dhe ngjeshni dosjen në skedarin ZIP ose RAR. (Lloji i skedarit: zip | jpg | pdf | dxf | dwg | hapi | stp | igs | x_t | prt)