• కోట్ కోరండి

  • దయచేసి మీ వివరాలను పూరించండి

  • డ్రాగ్ & డ్రాప్ (లేదా) ఫైల్ ఎంచుకోండి

    దయచేసి మీ 3D డ్రాయింగ్‌ను జోడించండి (ప్రాధాన్యంగా STEP మరియు IGS ఫార్మాట్). బహుళ ఫైళ్లు ఉన్నాయా? మీ అన్ని ఫైల్‌లను ఫోల్డర్‌లో ఉంచండి మరియు ఫోల్డర్‌ను జిప్ లేదా RAR ఫైల్‌లోకి కుదించండి. (ఫైల్ రకం: జిప్ | jpg | pdf | dxf | dwg | స్టెప్ | stp | igs | x_t | prt)